Kredyt konsolidacyjny – umowa między bankiem lub inną upoważnioną instytucją finansową a kredytobiorcą, na której mocy bank spłaca dotychczasowe zobowiązania finansowe kredytobiorcy i oferuje mu w zamian jeden kredyt będący konsolidacją poprzednich zobowiązań.konsolidacja kredytów

Kredyt konsolidacyjny to produkt bankowy, który umożliwia kredytobiorcy zamianę wszystkich swoich dotychczasowych zobowiązań na jeden kredyt ze zdecydowanie niższą ratą.

Kredyt konsolidacyjny umożliwia spłatę różnorodnych zobowiązań finansowych. Poszczególne banki w swoich ofertach umożliwiają spłatę różnego rodzaju zaciągniętych kredytów i pożyczek. Do najczęściej stosowanych możemy zaliczyć między innymi zobowiązania powstałe z:

  • debetu na rachunku osobistym,
  • zadłużenia na karcie kredytowej,
  • pożyczki gotówkowej,
  • kredytu konsumpcyjnego,
  • rat z zakupionych produktów,
  • kredytu samochodowego,
  • kredytu mieszkaniowego.

Kredyt konsolidacyjny to doskonała możliwość na zmniejszenie wartości miesięcznych kosztów związanych z koniecznością płacenia rat powstałych z rozmaitych zobowiązań.