W przypadku kredytów konsolidacyjnych podobnie jak w przypadku innych rodzajów kredytów banki wymagają od kredytobiorców przedstawienia różnego rodzaju dokumentów. Niezbędne będzie oczywiście aktualne zaświadczenie o zarobkach lub w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej odpowiednia dokumentacja. Na ich podstawie bank obliczy naszą zdolność kredytową i podejmie decyzję o przyznaniu kredytu.polskie finanse

W przypadku kredytów konsolidacyjnych z zabezpieczeniem w postaci hipoteki niezbędne będą oczywiście dokumenty potwierdzające, że dany kredytobiorca jest właścicielem lub współwłaścicielem danej nieruchomości.

Podobnie jak w przypadku innych kredytów również w przypadku kredytów konsolidacyjnych bardzo ważna jest nasza historia kredytowa i informacje zgromadzone w Biurze Informacji Kredytowej. Zła historia kredytowa w wielu przypadkach powoduje negatywną odpowiedź banku dotyczącą przyznania kredytu konsolidacyjnego.

Wszystkie powyższe warunki mogą nie obowiązywać klientów, którzy chcą otrzymać kredyt konsolidacyjny w banku, w którym od dłuższego czasu korzystają np. z rachunku osobistego. W tych przypadkach bank podejmie decyzję na podstawie historii transakcji dokonanych na tym rachunku.