Stopa procentowa: Poziom (w %) Obowiązuje od dnia
Stopa referencyjna 1) 1,25 2021-11-04
Stopa lombardowa 1,75 2021-11-04
Stopa depozytowa 0,75 2021-11-04
Stopa redyskontowa weksli 1,30 2021-11-04
Stopa dyskontowa weksli 1,35 2021-11-04

Dodaj komentarz